T.Ü. Yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri Yapım İşi İhalesi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 30 Nisan 2013 Salı (10:00) günü yapılacaktır.
İhale metnine ek dosyalardan erişebilirsiniz.
Ek Dosyalar