T.Ü. Tıp Fakültesi Derslik Binası Klima ve Havalandırma Tesisatı Yapım İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 03 Nisan 2014 Perşembe (10:00) günü yapılacaktır.