T.Ü. Hastane A2-A3-A4-A5-A6 Ve B Blok Pencere Doğramalarının Yenilenmesi İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 04 Nisan 2014 Cuma (10:00) günü yapılacaktır.