T.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Bina Boya Badana ve Elektrik Tesisatı Basit Onarım İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 30 Ekim 2013 Çarşamba (10:00) günü yapılacaktır.