T.Ü. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Derslikler Bloğu Bina Tadilatı İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 15 Mayıs 2015 Cuma (10:00) günü yapılacaktır.