T.Ü. Rektörlüğe Bağlı Birimlerin Tadilatı ve Onarımı İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 29 Ağustos 2014 Cuma (10:00) günü yapılacaktır.