T.Ü. Rektörlüğe Bağlı Birimlere ait 14 Adet Asansörün Yeşil Etiket Revizyonu » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 05 Haziran 2018 Salı (10:00) günü yapılacaktır.