T.Ü. Rektörlüğe Bağlı Birimler Tadilat ve Onarım İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 05 Ağustos 2014 Salı (10:00) günü yapılacaktır.