T.Ü. Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Çatı Onarım ve Tadilatı İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 22 Ağustos 2014 Cuma (10:00) günü yapılacaktır.