T.Ü. Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Çatı İzolasyonu İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 10 Aralık 2014 Çarşamba (10:00) günü yapılacaktır.