T.Ü. İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 21 Nisan 2017 Cuma (10:00) günü yapılacaktır.