T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Anfi Bloğu Tadilat ve Onarım İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 10 Ağustos 2017 Perşembe (10:00) günü yapılacaktır.