T.Ü. Dil Eğitimi ve Öğretimi Arşt. ve Uygl. Merkezi Binası Su Yalıtımı ve Drenajı Onarım İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 23 Kasım 2018 Cuma (10:00) günü yapılacaktır.