T.Ü. Balkan Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi Harici Yük Asansörleri Yapım İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 29 Eylül 2014 Pazartesi (10:00) günü yapılacaktır.