T.Ü. Balkan Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Binası İnşaatı İşi » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 31 Ekim 2014 Cuma (10:00) günü yapılacaktır.