T.Ü. 4.200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İŞİ » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 21 Haziran 2018 Perşembe (14:00) günü yapılacaktır.