T.Ü. 4.200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 29 Mayıs 2018 Salı (14:00) günü yapılacaktır.