T.Ü. 4.000+200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI » Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bu ihale 16 Ocak 2018 Salı (14:00) günü yapılacaktır.