SANALLAŞTIRMA SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 03 Haziran 2020 Çarşamba (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile  Sanallaştırma Sistemi Güncellenmesi  için T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 03.06.2020 tarihinde saat 14:00'da ihale  yapılacaktır.