NETWORK ALTYAPI İHALESİ » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 23 Ekim 2020 Cuma (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile  Network Altyapı  için T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 23.10.2020 tarihinde saat 14:00'da ihale  yapılacaktır.