Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kantini kiralama ihalesi » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 16 Eylül 2014 Salı günü sonuçlanmıştır.
Müh. Faki Öğrenci Kantini kiralama işi ihalesi iptal edilmiştir.
Öğrenci kantini kiralama işi için yeniden ihale yapılacaktır.

İlan Detayı

Bu ihale 12 Eylül 2014 Cuma (14:00) günü yapılacaktır.
 12.09.2014 cuma günü saat 14:00 da 2886 Sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile  Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kantini kiralama ihalesi yapılacaktır.