MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR ALIMI İHALESİ » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 10 Haziran 2019 Pazartesi günü sonuçlanmıştır.
15.05.2019 tarihinde ihalesi yapılan 150 adet Masaüstü Bilgisayar ve Monitör alımı İhalesi 1. Kısım 150 adet Masaüstü Bilgisayar Alımı  486.000,00.-TL(DörtyüzseksenaltıbinTürkLirası) bedel ile Gelecek Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında kalmış olup 10.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 15.05.2019 tarihinde yapıan 150 adet Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı ihalesi 2. Kısım 150 adet Monitör Alımı 64.800,00.-TL(AltmışdörtbinsekizyüzTürkLirası) bedel ile Donan Teknoloji Çözümleri ve Dan.Tic.Ltd.Şti. firmasında kalmış olup 10.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

İlan Detayı

Bu ihale 15 Mayıs 2019 Çarşamba (14:00) günü yapılacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek alınacak olan Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı İhalesi için T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 15.05.2019 tarihinde saat:14:00 da ihale yapılacaktır.