Kitap İhalesi » Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bu ihale 15 Mayıs 2013 Çarşamba (11:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihale edilerek alınacak olan 1639 adet kitap için T.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında yukarıdaki tarih ve saatte ihale yapılacaktır.