KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI (1 adet) » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 23 Eylül 2013 Pazartesi (14:00) günü yapılacaktır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  21/f maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihale edilerek   alınacak    olan 1 adet Kesintisiz Güç Kaynağı   için  T.Ü.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında   23.09.2013 tarihinde saat: 14.00’de  ihale   yapılacaktır.