ıso 27001 bilgi güvenliği sistemi » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 22 Mayıs 2018 Salı günü sonuçlanmıştır.
İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

İlan Detayı

Bu ihale 14 Mayıs 2018 Pazartesi (14:00) günü yapılacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek alınacak olan ıso 27001 bilgi güvenliği sistemi hizmet alımı  için T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 14.05.2018 tarihinde saat:14:00 da ihale yapılacaktır.