ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDINA UYGUN BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİŞİM YAPISI OLUŞTURMA » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 03 Temmuz 2018 Salı günü sonuçlanmıştır.
02.07.2018 tarihinde yapılan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına Uygun Bilgi Sistemleri Yönetişim Yapısı Oluşturma ihalesi verilen teklifin yaklaşık maliyetin çok üstünde olması nedeniyle iptal edilmiştir.

İlan Detayı

Bu ihale 02 Temmuz 2018 Pazartesi (14:00) günü yapılacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek alınacak olan Bilgi Güvenliği Sağlamak Amacıyla Uluslararası Standartlarından olan ISO:2007:2013 Bilgi Güvenliği Standardına Uyumlu Bir Bilgi Sistemleri Yönetişim Yapısı Oluşturma hizmeti alımı için T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 02..07.2018 tarihinde saat:14:00 da ihale yapılacaktır.