ISO:2007:2013 Bilgi Güvenliği Standardına Uyumlu Bir Bilgi Sistemleri Yönetişim Yapısı Oluşturma hizmeti alımı » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı » Sonuçlandı !!

Bu ihale 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü sonuçlanmıştır.
06.08.2018 tarihinde yapılan  ISO:2007:2013 Bilgi Güvenliği Standardına Uyumlu Bir Bilgi Sistemleri Yönetişim Yapısı Oluşturma Hizmeti Alımı 36.500,00.-TL  ihale bedeli ile  UITSEC Teknoloji  Anonim Şirketinde kalmış ve sözleşme imzalanmıştır.

İlan Detayı

Bu ihale 06 Ağustos 2018 Pazartesi (14:00) günü yapılacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek alınacak olan ISO:2007:2013 Bilgi Güvenliği Standardına Uyumlu Bir Bilgi Sistemleri Yönetişim Yapısı Oluşturma hizmeti alımı için T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 06..08.2018 tarihinde saat:14:00 da ihale yapılacaktır.