GÜVENLİK DUVARI VE LOGLAMA CİHAZI LİSANS GÜNCELLEMESİ » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 23 Haziran 2020 Salı (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile  Güvenlik Duvarı ve Loglama Cihazı Lisans  Güncellemesi  için T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 23.06.2020 tarihinde saat 14:00'da ihale  yapılacaktır.