Güvenlik Duvarı Cihazı ve Loglama Cihazı Servis Güncelleme Lisansları » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 11 Ağustos 2021 Çarşamba (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile Güvenlik Duvarı Cihazı ve Loglama Cihazı Servis Güncelleme Lisansları alımı  için  T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 11.08.2021 tarihinde saat 14:00'da ihale  yapılacaktır.