Fitness, Crossfit ve Bisiklet Salonları İçin Materyal Alımı » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 02 Ekim 2018 Salı (14:00) günü yapılacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek alınacak olan Fitness, Crossfit ve Bisiklet Salonları Materyal Alımı  için T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 02.10.2018 tarihinde saat:14:00 da ihale yapılacaktır.