ELEKTRİK ENERJİSİ » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 08 Kasım 2021 Pazartesi (10:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile  Elektrik Enerjisi Alımı  için  T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 08.11.2021 tarihinde saat 10:00'da ihale  yapılacaktır.