ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI 2020 » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 08 Ekim 2020 Perşembe (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile  Elektrik Enerjisi Alımı için T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 08.10.2020 tarihinde saat 14:00'da ihale  yapılacaktır.