DİŞ ÜNİT VE KOMPRESÖR VAKUM-POMPA SİSTEMİ » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 23 Eylül 2020 Çarşamba (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile  Diş Ünit ve Kompresör Vakum-Pompa Sistemi alımı  için T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 23.09.2020 tarihinde saat 14:00'da ihale  yapılacaktır.