Ayşekadın Yerleşkesi ATM Cihazı Yeri İhalesi » Trakya Üniversitesi Rektörlüğü » Sonuçlandı !!

Bu ihale 13 Şubat 2013 Çarşamba günü sonuçlanmıştır.
ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜĞÜNCE 13.02.2013 TARİHİNDE İHALESİ YAPILAN AYŞEKADIN YERLEŞKESİ ATM CİHAZI YERİ İHALESİ YILLIK 3.700,00-TL BEDELLE ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.NDE KALMIŞ VE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR.