A4 Fotokopi Kağıdı Alımı (15000 top) » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 15 Mart 2018 Perşembe (14:00) günü yapılacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek alınacak olan A4 Fotokopi Kağıdı Alımı (15000 top)  için T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 15.03.2018 tarihinde saat:14:00 da ihale yapılacaktır.