29 ADET ENSTRUMAN SETİ VE 1 ADET MASA ÜSTÜ HIZLI KASET OTOKLAVI ALIMI » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 15 Ekim 2018 Pazartesi (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilerek alınacak olan 29 adet Enstruman Seti ve 1adet Masa üstü Hızlı Kaset Otoklavı Alımı için T.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 15.10.2018 tarihinde saat 14:00'da yapılacaktır.