İhale İlanları
Doğrudan Temin
Yaklaşık Maliyet : Malzemenin maliyetini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırma.
Son Fiyat : Kesin alınabilecek fiyat.