Total Station Alımı » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 16 Ağustos 2017 Çarşamba (14:00) günü yapılacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek alınacak olan Total Station Alımı  için T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 16.08.2017 tarihinde saat:14:00 da ihale yapılacaktır.