DİŞ HEKİMLİĞİ CİHAZ VE MALZEME ALIMI » İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bu ihale 19 Ekim 2017 Perşembe (14:00) günü yapılacaktır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilerek   alınacak    olan  Diş Hekimliğine Cihaz ve Malzeme Alımı için  T.Ü.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında  19/10/2017 tarihinde  saat: 14.00’de  ihale yapılacaktır.